Ik laat de schilderachtigheid aan de rand voor een belangrijk deel aan het toeval over.

EEN VIERKANT ALS SYMBOOL VAN VERWORVEN VRIJHEID.
In de vergelijking (a + b)² = a² + 2ab + b² wordt een vierkant verbeeld die uit verschillende andere vierkanten en rechthoeken bestaat, nl. het vierkant a² , het vierkant b² en de twee rechthoeken ab.
Bij verbeelding van deze vergelijking blijkt dat er maar één mogelijkheid is deze vormen zodanig bij elkaar te schikken dat er weer een vierkant (a + b)² ontstaat. Er ontstaan verschillende mogelijkheden door het draaien van het vierkant (a + b)².

Een vierkant is alleen een vierkant wanneer deze recht van voren wordt gezien. Het vierkant is zowel evenwijdig aan de beschouwer als aan de wand en een uitbeelding van een 'oppervlakte' (lengte x breedte).
In de vergelijking (a + b)²= a²+ 2ab + b² wordt een vierkant verbeeld die uit verschillende andere vierkanten en rechthoeken bestaat, nl. het vierkant a² , het vierkant b² en de rechthoeken ab. 

 

Mijn Inspiratie ................................ het kunstverleden, Bauhaus,  De Stijl....

Ik zie het als een archeologisch graven in het kunstverleden. Immers door archeologie krijgt de Toekomst haar Heden en haar Betekenis. Dit als gegeven krijgt voor mij duidelijk in het licht van het thema De toekomst is nu. Ik kijk terug naar het verleden en hertaal een opnieuw beleven van de beeldtaal verticaal en horizontaal, vlak en primaire kleuren rood, geel en blauw.

Mijn vertrekpunt is de beeldende kunst zelf, gefascineerd door Stijl en Functionalisme laat ik mij leiden door wat ooit in het verleden als zeer avantgardistisch en revolutionair werd beschouwd: het beginsel van volledige abstractie, dus elke verwijzing naar de zichtbare werkelijkheid wordt uitgebannen. De inhoud en betekenis wordt een puur beeldende.

Ik borduur voort op de uitspraak: een schilderij is een plat vlak gevuld met verf. In mijn beeldend werk probeer ik een verbeelding te maken van een oppervlak. Immers een oppervlak is een plat vlak gemarkeerd door lengte maal breedte. Dat wordt meestal uitgedrukt in bijvoorbeeld vierkante meters (m2 ). Voor de m kan je alles invullen. In de bijgevoegde voorbeelden is m= a+ b en m= a+4b. Schilderkunstige vrijheden worden veelvuldig toegepast, zoals de zichtbaarheid van de aanzet en het einde van de kwaststreek aan de randen van  het schilderij, het verbeelden van de wiskundige vergelijkingen, het veelvuldig overschilderen van een kleur, zodat een diepe verzadiging van kleur ontstaat.
Door deze handelingen wordt het schilderij een schilderij van mijzelf.