vanaf 1990
Onder de noemer ‘Het schilderen is meer dan de som der delen’ 
en het samenvoegen van meerdere onderdelen van het schilderij (montage) als werkmethode , is in zijn huidige werk nog zichtbaar   de tweedeling of het opbouwen van een schilderij uit meerdere delen.

De aandacht ligt nu vooral bij de handeling van het schilderen zelf.
De huidige schilderijen zijn een montage van afzonderlijke panelen die, een maal bij elkaar gevoegd, de evenwichtige totale compositie vormen. Er zijn werken gemaakt door laag over laag de verf met brede kwasten schraal aan te brengen, waardoor diepe kleuren ontstaan en waarbij de spanning tussen de kleuren zich aan de randen van de kleurvlakken afspeelt.
 
NEW DUTCH PAINTING
De schilderijen zijn opgebouwd uit horizontale en verticale verfstreken.
Het schilderij is het pure resultaat van het schilderen zelf. Al onderzoekend en schilderend, altijd uit de hand, zonder hulpmiddelen als het afplakken met plakband, ontstond de serie Form in Freedom, waarin ruimte is voor het begin en het einde van de kwaststreek. De eenvoudige schildershandeling wordt hierdoor nog meer benadrukt.
De gebieden, waarin dit zichtbaar wordt, zijn schilderachtig en vormen een restvorm. Deze restvorm is de tegenstelling van wat als vorm fungeert in het schilderij. De aanhef en de afzet van de kwastsstreek vertellen het ontstaan van het schilderij in de tijd.
Je ziet het begin en het einde van het schilderij.
Wat vorm en kleur betreft, dringt zich de gedachte op aan de Nieuwe Beelding in de Nederlandse kunstgeschiedenis. De verzamelnaam voor het  werk na 2017 is dan ook New Dutch Painting.

 

P:   +31652446327

M:   w.kunst@quicknet.nl

Atelier Vismarkt 3. 1781TA Den Helder